Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r
Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1971 nr 29 poz. 263
Tytuł:Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r
Data ogłoszenia:1971-11-17
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1971 nr 029 poz. 263