Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 8/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 41 poz. 477
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej".
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 39 poz. 450
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 38 poz. 418
  Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 408
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 407
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 36 poz. 406
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 30 poz. 373
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 364
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 363
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 27 poz. 323
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 27 poz. 322
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szcegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 25 poz. 301
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 22 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 22 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 17 poz. 218
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza polskim obszarem celnym
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: