Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 165 poz. 1590
Tytuł:Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
Data ogłoszenia:2003-09-19
Data wejscia w życie:2004-05-01
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 165 poz. 1590