Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 138 poz. 888
Tytuł:Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Data ogłoszenia:1998-11-13
Data wejscia w życie:1995-12-12
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 138 poz. 888