Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi telekomunikacyjne
numer data wpisu postanowienie branża
208 2005-01-06 Sygn. akt XVII Amc 62/03
"W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta"
Usługi telekomunikacyjne
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 starsze
  • Adres publikacyjny: