Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3949 2012-11-09 XVII AmC 3527/10
"Odpowiedzialność odszkodowacza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego za każdy dzień...
Usługi bankowe
3948 2012-11-09 XVII AmC 3526/10
"Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności obowiązujące w Spółdzielczym Banku Ludowym w Elblągu nie stanowią zmiany warunków umowy"
Usługi bankowe
3854 2012-10-17 AmC 5207/11
"Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - 10 zł"
Usługi bankowe
3853 2012-10-17 AmC 5206/11
"Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, po uplywie terminu spłaty zadłużenia (za każdy wysłany monit) - 10 zł"
Usługi bankowe
3852 2012-10-17 AmC 5205/11
"Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego wezwania - 20 zł"
Usługi bankowe
3851 2012-10-17 AmC 5243/11
"Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych - 0,5 % kwoty zajętej"
Usługi bankowe
3850 2012-10-17 AmC 5238/11
"Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /raty/ kredytu lub odsetek - 7,5 zł od każdego wysłanego wezwania"
Usługi bankowe
3822 2012-10-16 XVII AmC 5184/11
"Zlecenie reklamacji polecenia wypłaty za granicę: 50 zł + koszty rzeczywiste"
Usługi bankowe
3821 2012-10-16 XVII AmC 5181/11
"Realizacja tytułu wykonawczego (za każdy przelew): 15 zł"
Usługi bankowe
3820 2012-10-16 XVII AmC 5179/11
"Wydanie opinii bankowej o funkcjonowaniu rachunku za bieżący rok: 20-50 zł"
Usługi bankowe
3819 2012-10-16 XVII AmC 5178/11
"Dokonanie blokady środków na rachunku bieżącym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank: 1% minimum 10 zł maximum 100 zł"
Usługi bankowe
3818 2012-10-16 XVII AmC 5177/11
"Likwidacja rachunku po upływie 6 miesięcy od założenia: 10-20 zł"
Usługi bankowe
3817 2012-10-16 XVII AmC 5176/11
"Likwidacja rachunku przed upływem 6 miesięcy od założenia: 10-30 zł"
Usługi bankowe
3816 2012-10-16 XVII AmC 5175/11
"Realizacja tytułu wykonawczego (opłata za każdy przelew):10-20 zł"
Usługi bankowe
3815 2012-10-16 XVII AmC 5174/11
"Wysłanie upomnienia z tytułu nieterminowej spłaty do Kredytobiorców i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia: 5,00 zł"
Usługi bankowe
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: