Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5036 2013-07-18 XVII AmC 3886/12
"(...) Hydro-Met P.H.U. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce"
Sprzedaż konsumencka
4994 2013-06-25 XVII AmC 368/12
"SKLEP uchyla się od skutków pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.domarket.pl"
Sprzedaż konsumencka
4993 2013-06-25 XVII AmC 367/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnione, jeżeli NABYWCA nie sporządził protokołu uszkodzeń w sposób określony w §6 pkt. 10 niniejszego Regulaminu"
Sprzedaż konsumencka
4992 2013-06-25 XVII AmC 366/12
"Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu uszkodzeń"."
Sprzedaż konsumencka
4991 2013-06-25 XVII AmC 365/12
"SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie"
Sprzedaż konsumencka
4990 2013-06-25 XVII AmC 363/12
"nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach"
Sprzedaż konsumencka
4959 2013-06-18 XVII AmC 5928/11
Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji - osobiście w sklepie"
Sprzedaż konsumencka
4951 2013-06-18 XVII AmC 4785/12
"Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń..."
Sprzedaż konsumencka
4950 2013-06-18 XVII AmC 4783/12
"Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów"
Sprzedaż konsumencka
4949 2013-06-18 XVII AmC 4782/12
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"
Sprzedaż konsumencka
4948 2013-06-18 XVII AmC 4781/12
"Błędnie wskazana na skutek błędów czy opóźnień w aktualizacji cena towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
4947 2013-06-18 XVII AmC 4780/12
"Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub ich nagłą zmianą dokonanych przez producenta"
Sprzedaż konsumencka
4944 2013-06-18 XVII AmC 4368/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (...) niemajątkową poniesioną przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Konkursu w zakresie, w jakim Organizator nie działał w danych okolicznościach z...
Sprzedaż konsumencka
4943 2013-06-18 XVII AmC 4367/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową (...) poniesioną przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Konkursu w zakresie, w jakim Organizator nie działał w danych okolicznościach z...
Sprzedaż konsumencka
4721 2013-05-23 XVII AmC 3309/12
"Firma Matsu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu rcMATSU w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji"
Sprzedaż konsumencka
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: