Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5577 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC nie udziela żadnej gwarancji ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zawartym w witrynie oprogramowaniem"
Sprzedaż konsumencka
5576 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"Wszelka odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji zakupu na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa jedynie na Użytkowniku"
Sprzedaż konsumencka
5554 2014-02-21 XVII AmC 5605/12
"Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, ZEM-EM CELMA S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji na...
Sprzedaż konsumencka
5547 2014-02-13 XVII AmC 3869/12
"Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Dom Korkowy.pl Sp. z o.o. zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu...
Sprzedaż konsumencka
5543 2014-02-13 XVII AmC 11751/12
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających wpływ na cenę samochodu"
Sprzedaż konsumencka
5542 2014-02-13 XVII AmC 11749/12
"W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
5538 2014-02-13 XVII AmC 4183/12
"Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów pocztowych, firm kurierskich (...)"
Sprzedaż konsumencka
5537 2014-02-13 XVII AmC 4182/12
"W wyjątkowej sytuacji Organizator bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do zmian ww. prezentu na prezent o podobnej wartości"
Sprzedaż konsumencka
5536 2014-02-13 XVII AmC 4181/12
"Organizator zastrzega sobie możliwość (...) skrócenia akcji"
Sprzedaż konsumencka
5527 2014-02-04 XVII AmC 11721/12
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
5512 2014-02-03 XVII AmC 13586/12
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu...
Sprzedaż konsumencka
5511 2013-11-18 XVII AmC 13585/12
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w...
Sprzedaż konsumencka
5510 2014-02-03 XVII AmC 12314/12
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
5509 2014-02-03 XVII AmC 12312/12
"Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"
Sprzedaż konsumencka
5501 2014-01-16 XVII AmC 11723/12
"Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"
Sprzedaż konsumencka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: