Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5262 2013-09-17 XVII AmC 4890/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
Inne usługi
5261 2013-09-17 XVII AmC 120/12
"Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy"
Inne usługi
5260 2013-09-17 XVII AmC 7538/12
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich, bliżej...
Inne usługi
5256 2013-09-17 XVII AmC 4220/12
"Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Zleceniodawcy bez podania przyczyny"
Inne usługi
5255 2013-09-17 XVII AmC 4220/12
"Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie www.spr-int.pl, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a w przypadku braku zgody, w...
Inne usługi
5254 2013-09-17 XVII AmC 4220/12
"SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki (...) w szczególności gdy: (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym..."
Inne usługi
5253 2013-09-17 XVII AmC 4220/12
"Uiszczona za usługę opłata nie ulega zwrotowi w przypadku kiedy Kurier otrzyma od Zleceniodawcy mniej przesyłek do odbioru niż wynika to z wcześniej zadeklarowanej ilości podczas składania zamówienia przez Zleceniodawcę"
Inne usługi
5252 2013-09-17 XVII AmC 4220/12
"SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy..."
Inne usługi
5247 2013-09-16 XVII AmC 7569/12
"W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000,00 pln lub równowartości tej kwoty w EURO"
Inne usługi
5246 2013-09-16 XVII AmC 7567/12
"Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu)"
Inne usługi
5245 2013-09-16 XVII AmC 7563/12
"Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika"
Inne usługi
5244 2013-09-16 XVII AmC 5192/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) niedoręczenia nagrody"
Inne usługi
5243 2013-09-16 XVII AmC 5191/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez system SMS (...)"
Inne usługi
5242 2013-09-16 XVII AmC 5176/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"
Inne usługi
5241 2013-09-16 XVII AmC 5176/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"
Inne usługi
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: