Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5506 2014-01-16 XVII AmC 10210/12
"ePolishWife.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników naszego Serwisu, ani też do osób trzecich, spowodowanej stratami finansowymi powstałymi skutkiem używania naszego Serwisu"
Inne usługi
5505 2014-01-16 XVII AmC 10209/12
"Obowiązuje zasada bezzwrotności opłat (bez względu na okoliczności) wnoszonych przez Użytkowników naszego Serwisu"
Inne usługi
5504 2014-01-16 XVII AmC 10207/12
"Równocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane (...) niedozwoloną działalnością (...) osób trzecich"
Inne usługi
5497 2014-01-08 XVII AmC 7580/12
"Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę busa usunięty z pojazdu"
Inne usługi
5496 2014-01-08 XVII AmC 7474/12
"W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 300 zł"
Inne usługi
5493 2014-01-08 XVII AmC 8669/12
"W przypadku nie wywiązywania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego Kancelarię"
Inne usługi
5488 2014-01-08 XVII AmC 8670/12
"Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego"
Inne usługi
5485 2014-01-08 XVII AmC 650/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów sieci komórkowej, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich"
Inne usługi
5484 2013-12-18 XVII AmC 2155/12
"Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek zniszczenie lub też kradzież pojemników"
Inne usługi
5480 2013-12-16 XVII AmC 4462/12
"Firma Industi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +5% / -5% ilości zamówionej przy zakupie"
Inne usługi
5479 2013-12-16 XVII AmC 4459/12
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę"
Inne usługi
5464 2013-12-04 XVII AmC 9047/12
"Zamawiający zobowiązuje się w przypadku rezygnacji z obsługi organizacyjnej do zapłacenia całej sumy prowizji"
Inne usługi
5448 2013-11-18 XVII AmC 4270/12
"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot, odmowę przyjęcia czy też uszkodzenia (...) szczególności jeśli: (...) waga faktyczna lub objętościowa była niezgodna z zadeklarowaną"
Inne usługi
5447 2013-11-18 XVII AmC 4268/12
"Operator ma prawo odrzucić prośbę o rejestrację użytkownika lub usunąć konto użytkownika zarejestrowanego bez podania przyczyny"
Inne usługi
5446 2013-11-18 XVII AmC 4267/12
"Operator może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz..."
Inne usługi
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: