Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5315 2013-10-04 XVII AmC 3663/12
"Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany (...) treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu"
Inne usługi
5314 2013-10-04 XVII AmC 12722/12
"Utrata kluczy lub dokumentów samochodu powoduje obciążenie Najemcy w kwocie 1000.00 zł"
Inne usługi
5313 2013-10-04 XVII AmC 12724/12
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy jego wyposażenia w zdrowiu, mieniu Najemcy lub w innych przewożonych przez niego osób oraz za rzeczy przewożone lub pozostawione w...
Inne usługi
5312 2013-10-04 XVII AmC 12723/12
"W przypadku kolizji najemca pokrywa 10 % kosztów naprawy pojazdu, ale nie mniej niż 500 zł (tzw. udział własny najemcy)"
Inne usługi
5305 2013-10-04 XVII AmC 2024/12
"Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki do pełnej wartości, odpowiedzialność VIP jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za zawinione zgubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki przy czym odpowiedzialność ta...
Inne usługi
5296 2013-09-24 XVII AmC 4855/12
"Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmują Państwo, w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby imieniu posiadającej prawo do tej przesyłki, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym jak również w warunkach...
Inne usługi
5295 2013-09-24 XVII AmC 5743/12
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora"
Inne usługi
5294 2013-09-24 XVII AmC 4858/12
"Wyrażają Państwo zgodę na naliczenie przez nas odsetek w stosunku do faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, w wysokości 6% powyżej stawki odsetek bazowych"
Inne usługi
5293 2013-09-24 XVII AmC 4858/12
"O ile w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury nie wniosą Państwo pisemnego sprzeciwu, tracą Państwo wszelkie prawa do kwestionowania naszych faktur"
Inne usługi
5292 2013-09-20 XVII AmC 11557/12
"Za szkody poniżej 500 zł Najemca odpowiada w całości"
Inne usługi
5291 2013-09-20 XVII AmC 11556/12
"Udział własny w szkodzie spowodowanej przez Najemcę, bądź przez innego uczestnika ruchu wynosi 1000 zł"
Inne usługi
5290 2013-09-20 XVII AmC 7564/12
"Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż"
Inne usługi
5265 2013-09-17 XVII AmC 4890/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowość doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
Inne usługi
5264 2013-09-17 XVII AmC 4890/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
Inne usługi
5263 2013-09-17 XVII AmC 4890/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowść doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"
Inne usługi
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: