Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5184 2013-08-12 XVII AmC 5439/12
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek"
Inne usługi
5183 2013-08-12 XVII AmC 5438/12
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn działania czynników niezależnych od przewoźnika, a w szczególności..."
Inne usługi
5182 2013-08-12 XVII AmC 5178/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"
Inne usługi
5181 2013-08-12 XVII AmC 5178/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana (...) decyzją administracyjną, (...)"
Inne usługi
5180 2013-08-12 XVII AmC 5178/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"
Inne usługi
5179 2013-08-12 XVII AmC 5178/12
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"
Inne usługi
5178 2013-08-12 XVII AmC 5177/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów (...)"
Inne usługi
5177 2013-08-12 XVII AmC 5177/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"
Inne usługi
5176 2013-08-12 XVII AmC 5177/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"
Inne usługi
5175 2013-08-12 XVII AmC 5177/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"
Inne usługi
5174 2013-08-12 XVII AmC 5177/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"
Inne usługi
5173 2013-08-12 XVII AmC 11756/12
"W związku z powyższym, do zwrotu zaliczki KUPUJĄCEMU oraz następstw odstąpienia od umowy nie stosuje się (...) art. 494 Kodeksu cywilnego"
Inne usługi
5172 2013-08-12 XVII AmC 11755/12
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych"
Inne usługi
5171 2013-08-12 XVII AmC 11753/12
"W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki, chyba że SPRZEDAJĄCY, według stanu na chwilę otrzymania oświadczenia...
Inne usługi
5170 2013-08-12 XVII AmC 11752/12
"Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zaliczki zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na...
Inne usługi
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  • Adres publikacyjny: