Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo finansowe i bankowe - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1871
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 183 poz. 1308
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 514
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 116 poz. 785
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 116 poz. 784
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 115 poz. 781
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 775
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 772
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 771
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 249 poz. 2104
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 229 poz. 1954
  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 207 poz. 1728
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 1 poz. 2
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 219 poz. 2220
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: