Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/3
Prawo finansowe i bankowe - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 153 poz. 1000
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 153 poz. 998
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 78 poz. 483
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 88 poz. 439
  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 21 poz. 113
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 84 poz. 386
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
  Więcej
 • Monitor Polski 1998
  nr 12 poz. 203
  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
  Więcej
1 2 3 starsze
 • Adres publikacyjny: