Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/5
Prawo dla każdego - nauka
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 33 poz. 228
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 6 poz. 36
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 179 poz. 1484
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1411
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 161 poz. 1359
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 153 poz. 1275
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1040
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 110 poz. 932
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 106 poz. 898
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 104 poz. 874
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 782
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 269 poz. 2680
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 264 poz. 2633
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: