Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/5
Prawo dla każdego - nauka
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 87 poz. 954
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 33 poz. 388
  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 146 poz. 955
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 44 poz. 269
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 75 poz. 469
  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 23 poz. 121
  Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 86 poz. 395
  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 27 poz. 164
  Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 79 poz. 1120
  Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
  Więcej
 • Monitor Polski 1987
  nr 21 poz. 181
  Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
 • Monitor Polski 1979
  nr 20 poz. 116
  Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
  Więcej
1 2 3 4 5 starsze
 • Adres publikacyjny: