Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Nauka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/5
Prawo dla każdego - nauka
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 170 poz. 1199
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 795
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 789
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 435
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 233
  Ustawa z dnia 22 czerwca 2002 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 230
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 14 poz. 89
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 7 poz. 53
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1406
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1112
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 76 poz. 532
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 33 poz. 230
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  Więcej
1 2 3 4 5
 • Adres publikacyjny: