Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Sygnatura:Monitor Polski 1987 nr 21 poz. 181
Tytuł:Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Data ogłoszenia:1987-07-30
Data wejscia w życie:1987-08-15
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Monitor Polski - rok 1987 nr 021 poz. 181