Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Sygnatura:Monitor Polski 1979 nr 20 poz. 116
Tytuł:Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych
Data ogłoszenia:1979-08-15
Data wejscia w życie:1979-09-30
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Monitor Polski - rok 1979 nr 020 poz. 116