Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 93 poz. 782
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
Data ogłoszenia:2005-05-25
Data wejscia w życie:2005-06-01
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 093 poz. 782