Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 211 poz. 2051
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 206 poz. 2007
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 206 poz. 2006
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 206 poz. 2005
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1986
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 204 poz. 1985
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 199 poz. 1946
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2003 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 198 poz. 1931
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 194 poz. 1903
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 194 poz. 1902
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 192 poz. 1881
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 187 poz. 1832
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 187 poz. 1831
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 186 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 175 poz. 1709
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: