Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 8/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 113 poz. 723
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 154 poz. 1012
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i poprawczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 149 poz. 995
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 123 poz. 777
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 120 poz. 764
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 100 poz. 623
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 90 poz. 557
  Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 89 poz. 555
  Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 88 poz. 553
  Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 140 poz. 658
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 138 poz. 644
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 138 poz. 643
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 136 poz. 637
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 135 poz. 634
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 51 poz. 279
  Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona w Strasburgu dnia 21 marca 1993 r
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: