Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 171 poz. 1665
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 167 poz. 1633
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 160 poz. 1552
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 159 poz. 1546
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1498
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1496
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1495
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1494
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1493
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1470
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1469
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 151 poz. 1467
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 138 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 132 poz. 1235
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 132 poz. 1234
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: