Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 9/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 37 poz. 182
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 8 poz. 41
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 79 poz. 349
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 70 poz. 410
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 25 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 8 poz. 21
  Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 10 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 54 poz. 743
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. nr 111-44-05 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
  Więcej
 • Monitor Polski 2003
  nr 43 poz. 638
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. nr 111-38-03 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
  Więcej
 • Monitor Polski 2003
  nr 22 poz. 332
  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 starsze
 • Adres publikacyjny: