Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Turystyka
numer data wpisu postanowienie branża
5116 2013-08-05 XVII AmC 4042/12
"Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Net Holidays poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.netholidays.pl. Nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie"
Turystyka
5046 2013-07-18 XVII AmC 5383/12
"W przypadku odstąpienia od umowy z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu faktycznie poniesionych przez BT kosztów z tytułu realizacji umowy. W przypadku wycieczki jednodniowej należy pokryć koszty...
Turystyka
5045 2013-07-18 XVII AmC 5383/12
"BT zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej w każdym czasie, jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione albo niebezpieczne z przyczyn niezależnych, z powodu siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego....
Turystyka
5044 2013-07-18 XVII AmC 5382/12
"Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania."
Turystyka
5043 2013-07-18 XVII AmC 5382/12
"BT nie odpowiada za bagaż Uczestnika okradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania imprezy turystycznej"
Turystyka
5034 2013-07-18 XVII AmC 283/11
"Opłaty mogą być co jakiś czas dopasowywane do inflacji"
Turystyka
5033 2013-07-18 XVII AmC 283/11
"Od momentu uzyskania przez Kandydatów "Temporary Holiday Ownership Certyficate", wszelkie roszczenia kierowane będą do właściciela Klubu zgodnie z jurysdykcją"
Turystyka
5032 2013-07-18 XVII AmC 283/11
"W okresie szczytu sezonu, a szczególnie w okresie wakacji szkolnych rezerwacja może być utrudniona, a w niektórych przypadkach niemożliwa"
Turystyka
5031 2013-07-18 XVII AmC 283/11
"Wpłata całości wynagrodzenia określonego w rubryce "płatności"Umowy Członkowskiej dokonana w dniu jej zawarcia lub w trakcie 10 najbliższych dni, stanowić będzie nieodwołalne żądanie realizacji tej umowy"
Turystyka
5030 2013-07-18 XVII AmC 283/11
"W przypadku zalegania przez Kandydatów z w/w opłatami lub ich zaprzestania oraz w przypadku nie dojścia do porozumienia stron odnośnie nowego harmonogramu wpłat, HTC przysługuje prawo odstąpienia od wszelkich zobowiązań i w...
Turystyka
4964 2013-06-18 XVII AmC 5931/11
"Jeżeli Pasażera nie wpuszczono na pokład autokaru bądź odmówiono dalszego przewozu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, Pasażer jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów Biletu po potrąceniu odstępnego w...
Turystyka
4963 2013-06-18 XVII AmC 5931/11
"Za zwrócony Bilet Pasażer otrzyma zwrot Opłaty za Bilet, po potrąceniu odstępnego oraz kosztów zwrotu. Odstępne wynosi: a) 10% Opłaty za Bilet, w przypadku zwrotu Biletu co najmniej 3 dni robocze przed datą podróży wskazaną na...
Turystyka
4962 2013-06-18 XVII AmC 5931/11
"Przy każdej zmianie istniejącego Biletu pobierana jest opłata za dokonanie zmiany, wyliczana według następujących zasad: a) Jeśli pasażer dokonuje zmiany istniejącego Biletu zgodnie z niniejszym Regulaminem i co najmniej na 3...
Turystyka
4961 2013-06-18 XVII AmC 5931/11
"W przypadku nieprzybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, 15 minut przed czasem Podróży, wyznaczonym w Rozkładzie Jazdy jako godzina odjazdu autokaru, Przewoźnik ma prawo rozwiązać Umowę przewozu ze...
Turystyka
4960 2013-06-18 XVII AmC 5931/11
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołania kursów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne lub policyjne) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np....
Turystyka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: