Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 12. krio
  Art. 12. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia...
 • Art. 15 krio
  Art. 15. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu...
 • Art. 26. krio
  Art. 26. uchylony.
 • Art. 29. krio
  Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za...
 • Art. 117 krio
  Art. 117. § 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. § 2. Orzeczenie nie może...