Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 115. krio
    Art. 115. § 1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. § 2. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy,...
  • Art. 117 krio
    Art. 117. § 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. § 2. Orzeczenie nie może...
  • Art. 122. krio
    Art. 122. § 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo...
Ostatnie wątki na forum