Sygnatura dokumentu: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 9 poz. 59
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Data ogłoszenia: 1964-03-05
Data wejscia w życie: 1964-03-05
 • DZIAŁ III MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE
 • Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe.
 • Art. 47 krio
  Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo...
 • Art. 48. krio
  Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów...
 • Art. 49. krio
  Art. 49. § 1. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:  1) przedmioty majątkowe, które przypadną...
 • Art. 50 krio
  Art. 50. Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może...
 • Art. 51 krio
  Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem...
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 34 krio
  Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku,...
 • Art. 39. krio
  Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do...
 • Art. 46. krio
  Art. 46. W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią...
 • Art. 54. krio
  Art. 54. § 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. § 2. Z chwilą zniesienia...
Ostatnie wątki na forum