Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Lokalowe prawo, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/5
Prawo budowlane - lokalowe prawo
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1070
  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 80 poz. 903
  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 62 poz. 690
  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 88 poz. 559
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 82 poz. 522
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 136 poz. 710
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 119 poz. 567
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 45 poz. 181
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 40 poz. 230
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1989
  nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 16 poz. 93
  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Więcej
 • Monitor Polski 1996
  nr 7 poz. 86
  Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
  Więcej
1 2 3 4 5 starsze

 • Adres publikacyjny: