Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
Sygnatura:Monitor Polski 1996 nr 7 poz. 86
Tytuł:Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
Data ogłoszenia:1996-01-31
Data wejscia w życie:1996-02-15

 

86

UCHWAŁA I KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

z dnia 30 maja 1995 r.

w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej.

I Kongres Spółdzielczości na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288) uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący I Kongresu Spółdzielczości: J. Janiak

Załącznik 1

STATUT KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ


*) Sąd Wojewódzki w Warszawie Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 19 października 1995 r., sygn. akt I Ns 63/95, stwierdził zgodność z prawem statutu Krajowej Rady Spółdzielczej, uchwalonego dnia 30 maja 1995 r. przez I Kongres Spółdzielczości.