Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Lokalowe prawo, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo budowlane - lokalowe prawo
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 93 poz. 589
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 250 poz. 1873
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 212 poz. 1556
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 873
  Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1618
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprecentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 183 poz. 1354
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 181 poz. 1326
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 241 poz. 2035
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zmiany lokali mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 241 poz. 2033
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 236 poz. 2008
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 119 poz. 1012
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 116 poz. 975
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: