Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Lokalowe prawo, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/5
Prawo budowlane - lokalowe prawo
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1758
  Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 148 poz. 1558
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 50 poz. 486
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 213 poz. 2084
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 188 poz. 1848
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 140 poz. 1351
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1116
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1115
  Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 60 poz. 535
  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 441
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 440
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 35 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 215 poz. 1820
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 210 poz. 1791
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 207 poz. 1761
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej
  Więcej
1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: