Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1999 nr 62 poz. 690
Tytuł:Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi
Data ogłoszenia:1999-07-23
Data wejscia w życie:1999-08-07
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 062 poz. 690