Trwa ładowanie...
Notowania

Prawo rodzinne

Zasada surogacji przy podziale majątku wspólnego
30.11.2016 10:02

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
 / 
Zasada surogacji przy podziale majątku wspólnego

Surogacja rozumiana jest jako zastąpienie przedmiotu wchodzącego w skład majątku osobistego innym przedmiotem nabytym w zamian pierwszego.

Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem
31.10.2016 11:00

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
 / 
Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem

Prawo i obowiązek kontaktów są atrybutami przysługującymi zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Czasem jednak pojawia się potrzeba ingerencji w zakres i sposób ich wykonywania.

Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?
2
23.06.2016 15:50

ROZWÓD
 / 
Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?

Podział majątku obejmuje tylko aktywa, nie obejmuje natomiast zobowiązań zaciągniętych przez małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej, gdyż mimo podziału majątku dług nadal się utrzymuje.

Przepisy o alimentach wymagają zmian w związku z programem Rodzina 500+
08.06.2016 10:41

PROGRAM 500+
 / 
Przepisy o alimentach wymagają zmian w związku z programem Rodzina 500+

Projektowane zmiany mówią, że świadczenia stanowiące pomoc materialną państwa nie będą traktowane jak dochody dziecka, dlatego nie mogą one uchylać ani nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego.

Odpowiedzialność solidarna małżonków w sprawach zwykłych potrzeb rodziny
15.04.2016 8:54

PORADY
 / 
Odpowiedzialność solidarna małżonków w sprawach zwykłych potrzeb rodziny

Odpowiedzialność solidarna małżonków istnieje bez względu na fakt, czy prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, czy nie. Opuszczenie rodziny przez jedno z małżonków nie ma wpływu na ustanie jego solidarnej odpowiedzialności z drugim małżonkiem.

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka
02.02.2016 12:30

WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 / 
Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Jeśli małżonek jest pracownikiem, sąd informuje jego pracodawcę o wydanym orzeczeniu, na skutek czego zakład pracy wypłaca całość, albo część zarobków obciążonego małżonka do rąk drugiego małżonka.

Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?
2
09.12.2015 10:47

PORADY
 / 
Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?

Na skutek ustania wspólności ustawowej małżeńskiej powstaje podstawa do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego, o ile nie został on dokonany w toku sprawy o rozwód.

Zmiany w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
25.11.2015 16:29

ORZECZENIE TRYBUNAŁU
 / 
Zmiany w opiniowaniu sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Nowa ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. (poza jednym zapisem).

Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać
30.09.2015 11:24

MEDIACJA
 / 
Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać

Małżonkowie mogą wybrać osobę mediatora. Jeśli tego nie uczynią, decyzję o osobie prowadzącego mediacje podejmie sąd, kierując się wiedzą i doświadczeniem mediatora.

Ograniczenia małżeństw osób częściowo ubezwłasnowolnionych. RPO skarży do TK
22.05.2015 8:06

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 / 
Ograniczenia małżeństw osób częściowo ubezwłasnowolnionych. RPO skarży do TK

Irena Lipowicz chce, aby TK uznał niezgodność z konstytucją dwóch przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Fundusz alimentacyjny. Resort pracy nie planuje zmian w kryterium dochodowym
28.04.2015 12:31

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 / 
Fundusz alimentacyjny. Resort pracy nie planuje zmian w kryterium dochodowym

Podwyższenia lub likwidacji kryterium domagają się m.in. samotni rodzice, których byli partnerzy nie płacą alimentów.

Złotówka za złotówkę z akceptem komisji sejmowej
22.04.2015 18:17

ŚWIADCZENIA RODZINNE
 / 
Złotówka za złotówkę z akceptem komisji sejmowej

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, jak było do tej pory, ale będą je otrzymywać pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.

Związki homokseksualne w Chile zalegalizowane
14.04.2015 18:32

ZWIĄZKI PARTNERSKIE
 / 
Związki homokseksualne w Chile zalegalizowane

Pracę nad ustawą przyznającą prawo do związków partnerskich trwały 4 lata.

Świadczenie rodzicielskie. Minister zapowiada nowe pieniądze dla rodziców
31.03.2015 6:40

URLOPY RODZICIELSKIE
 / 
Świadczenie rodzicielskie. Minister zapowiada nowe pieniądze dla rodziców

- To inwestycja, na którą trzeba wyłożyć na początku około 1,2 miliarda złotych, ale w przyszłości na pewno się zwróci - zapowiada minister pracy.

Rozdzielność majątkowa małżeńska
25.03.2015 5:11

PORADY
 / 
Rozdzielność majątkowa małżeńska

Pytanie: Małżeństwo jest we wspólnocie majątkowej od 10 lat i posiada wspólny majątek, który wypracowany został w tym czasie.Jakie skutki niesie wprowadzenie rozdzielności majątkowej po 10 latach...

Ustawa rodzinna dzisiaj zostanie podpisana przez prezydenta
24.03.2015 9:55

POLITYKA PRORODZINNA
 / 
Ustawa rodzinna dzisiaj zostanie podpisana przez prezydenta

Prezydent podpisze dziś ustawę, która ma ułatwić godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Ustawa o in vitro. Klub PO debatuje nad kształtem projektu
04.03.2015 19:21

IN VITRO
 / 
Ustawa o in vitro. Klub PO debatuje nad kształtem projektu

W wieczornym spotkaniu biorą udział premier Ewa Kopacz i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Kary cielesne. Rada Europy krytykuje Francję za łamanie prawa międzynarodowego
04.03.2015 14:11

FRANCJA
 / 
Kary cielesne. Rada Europy krytykuje Francję za łamanie prawa międzynarodowego

Chodzi o niewprowadzenie prawa wprost zakazującego rodzicom stosowania kar cielesnych wobec swoich dzieci.