Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Fundusz alimentacyjny. Resort pracy nie planuje zmian w kryterium dochodowym

0
Podziel się:

Podwyższenia lub likwidacji kryterium domagają się m.in. samotni rodzice, których byli partnerzy nie płacą alimentów.

Fundusz alimentacyjny. Resort pracy nie planuje zmian w kryterium dochodowym
(Lech Gawuc/REPORTER)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje likwidacji ani podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - poinformowało we wtorek biuro prasowe resortu. Obecnie kryterium to wynosi 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów. Wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł netto.

Podwyższenia lub likwidacji kryterium domagają się różne środowiska, m.in. samotni rodzice, których byli partnerzy nie płacą alimentów. O zniesienie kryterium apelowała kilka tygodni temu pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara. W poniedziałek wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka na konferencji zorganizowanej wspólnie z przedstawicielkami stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci" przekonywała, że kryterium powinno być wyższe. Nowicka informowała, że zwracała się w tej sprawie do premier Ewy Kopacz, która zleciła przeanalizowanie problemu ministrowi pracy.

MPiPS przypomniało, że wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może ulec zmianie tylko na podstawie art. 14 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość kwoty świadczeń i uprawniającego do nich kryterium dochodowego, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomimo zapisanego w ustawie zwrotnego charakteru, w praktyce są świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa, ponieważ - jak podkreśliło MPiPS - stopa zwrotów tych świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest na niskim poziomie skuteczności - w 2014 r. wyniosła 13,9 proc.

Zmian nie będzie

- Biorąc pod uwagę niski poziom zwracanych przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz fakt, że świadczenia te są wypłacane ze środków budżetu państwa, które są ograniczone, MPiPS nie prowadzi obecnie prac nad likwidacją kryterium dochodowego i skierowaniem tej formy pomocy do wszystkich osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. MPiPS nie prowadzi także prac związanych z podwyższeniem kryterium dochodowego - poinformowało biuro prasowe resortu.

Jak podawało MPiPS w sprawozdaniu z wykonania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w 2013 r. średnie alimenty wypłacane z funduszu wynosiły 362 zł, świadczenia te pobierało przeciętnie 328,8 tys. osób miesięcznie, a gminy prowadziły postępowania wobec 243,2 tys. dłużników. Podstawowe przyczyny niepłacenia alimentów to ukrywanie przez dłużników dochodów i majątku albo brak zatrudnienia.

Odzyskiwanie pieniędzy wypłaconych z funduszu ma usprawnić projekt nowelizacji ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o świadczeniach rodzinnych, w którym MPiPS proponuje likwidację egzekucji administracyjnej (prowadzonej przez gminy) i pozostawienie wyłącznie egzekucji sądowej.

Podczas poniedziałkowej konferencji Nowicka wskazywała, że próg dochodowy jest obecnie tak niski, że wystarczy zarabiać minimalną pensję, by go przekraczać. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1286,16 zł netto, a obecne kryterium stanowi ponad 56 proc. tej kwoty. Zatem samotna matka z jednym dzieckiem otrzymująca minimalną pensję już ten próg przekroczy. Nowicka przypominała również, że kryterium nie było podnoszone od uchwalenia ustawy w 2007 r., a minimalne wynagrodzenie wzrosło w tym czasie blisko dwukrotnie - w 2007 r. wynosiło 697,95 zł netto, zatem kryterium było od niego wyższe.

Czytaj więcej w Money.pl
Ściągalność alimentów niewiele, ale rośnie Z danych wynika, że w 2014 r. do kancelarii komorniczych wpłynęło 59,3 tys. spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Roku wcześniej było ich 65,2 tys.
Komornicy chcą większej władzy Zarówno resort pracy, jaki i ministerstwo sprawiedliwości pracują nad zmianami dotyczącymi dłużników alimentacyjnych. Dadzą one nowe uprawnienia komornikom.
Szykują bat na dłużników alimentacyjnych Po wprowadzeniu zmian komornik ściągnie należności budżetu państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)