Trwa ładowanie...
bDIMirSd

Notowania

Prawo cywilne

518
22.10.2017 10:18

WIADOMOŚCI
 / 
Kukiz pali liście w ogrodzie. Złamał prawo?

W sobotę Paweł Kukiz pochwalił się zdjęciami z prac porządkowych w swoim ogrodzie. Galeria zdjęć jest bardzo malownicza, ale na jednej z fotografii wyraźnie widać, jak poseł pali liście. Czy przypadkiem Kukiz nie złamał prawa? A jeśli tak, jaki mandat mu grozi? Sprawdziliśmy to.

30.11.2016 10:34

WŁADZA RODZICIELSKA
 / 
Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się dobrowolnie do postanowienia nakazującego oddanie osoby, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.

1
23.06.2016 15:50

ROZWÓD
 / 
Jak rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?

Podział majątku obejmuje tylko aktywa, nie obejmuje natomiast zobowiązań zaciągniętych przez małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej, gdyż mimo podziału majątku dług nadal się utrzymuje.

3
20.06.2016 11:30

PORADY
 / 
Abuzywność zapisów umownych w bankowych kredytach frankowych

Każdy z frankowiczów musi przed skierowaniem roszczenia do sądu ustalić jego wartość tj. różnicę między tym co zapłacił, a tym, co z pominięciem klauzuli waloryzacyjnej powinien był zapłacić w jego ocenie.

14.06.2016 20:46

UMOWA ZLECENIE
 / 
Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Nie tylko przyczyny wprost wskazane w umowie zlecenia, ale i inne - nawet te nie wyrażone w kontrakcie - mogą być podstawą wypowiedzenia umowy przez zleceniobiorcę.

bDIMirSf
20.05.2016 18:26

PORADY
 / 
Nieuczciwe działania wierzycieli. Jak dłużnik może dochodzić swoich praw?

Sankcje dla nieuczciwego - zgłaszającego nieprawdziwe informacje - wierzyciela mogą być wyjątkowo bolesne. Może zostać on ukarany grzywną nawet do 30 tysięcy zł.

27.04.2016 9:00

POZEW
 / 
Konstruowanie pozwu. Co się zmieniło w 2016 roku?

2016 rok przyniósł dwie istotne zmiany w zakresie konstruowania najważniejszego pisma w postępowaniu sądowym jakim jest pozew.

2
09.12.2015 10:47

PORADY
 / 
Orzeczenie rozwodu - jakie skutki powoduje?

Na skutek ustania wspólności ustawowej małżeńskiej powstaje podstawa do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego, o ile nie został on dokonany w toku sprawy o rozwód.

04.12.2015 9:51

BADANIA KLINICZNE
 / 
Umowa o przeprowadzenie badania klinicznego. Jakie pułapki może zawierać?

Brak klauzuli o jurysdykcji sądowej oraz prawie właściwym dla umowy stanowi poważne ryzyko dla lekarzy zawierających umowy z podmiotami zagranicznymi.

bDIMirSl
06.11.2015 14:33

AFERA VOLKSWAGENA
 / 
Afera Volkswagena. Czy można odzyskać całą wartość wadliwego samochodu?

Brak możliwości przeprowadzenia naprawy w zgodny z przepisami polskiego prawa sposób w odpowiednim terminie, otwiera właścicielom możliwość żądania obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wartości auta.

30.10.2015 13:13

PORADY
 / 
Mediacja i arbitraż w sprawach cywilnych - co się zmieni od 2016 roku?

Wprowadzone zmiany mają stworzyć systemu zachęt finansowych dotyczących kosztów sądowych. Przykładowo - wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem będzie zwolniony od opłaty sądowej.

30.09.2015 13:23

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE
 / 
Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

Wbrew przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, w e-sądzie możliwe jest dochodzenie roszczenia pieniężnego jedynie do wysokości 100 milionów złotych.

30.09.2015 11:24

MEDIACJA
 / 
Mediacja w sprawach o rozwód i separację. Kiedy sąd może ją nakazać

Małżonkowie mogą wybrać osobę mediatora. Jeśli tego nie uczynią, decyzję o osobie prowadzącego mediacje podejmie sąd, kierując się wiedzą i doświadczeniem mediatora.

bDIMirSm
26.08.2015 9:22

PORADY
 / 
Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?

Jeżeli prokura łączna zostanie udzielona kilku osobom, dla skuteczności czynności prawnej dokonywanej w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdego z nich.

25.06.2015 6:42

SĄD OPIEKUŃCZY
 / 
Opieka nad ubezwłasnowolnionym. Jakie obowiązki ma opiekun?

Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do ubezwłasnowolnionego.

01.06.2015 6:00

PRAWO
 / 
Wartość przedmiotu sporu. Jak ją obliczyć?

Żeby postępowanie w ogóle się rozpoczęło, trzeba ustalić, o co strony się spierają i jaką to ma wartość. Zobacz, jak zrobić to poprawnie.

27.05.2015 9:50

NAJEM LOKALU
 / 
Najem lokalu na czas oznaczony. Jak z wypowiedzeniem?

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartego na czas oznaczony jest znacznie ograniczona przez przepisy Kodeksu cywilnego.

25.05.2015 6:00

SĄD
 / 
Sąd polubowny. Kiedy można z niego skorzystać?

Spór zostanie rozwiązany nie tylko szybciej, ale i dużo taniej.