Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

0
Podziel się:

Wbrew przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, w e-sądzie możliwe jest dochodzenie roszczenia pieniężnego jedynie do wysokości 100 milionów złotych.

Roszczenie pieniężne - do jakiej kwoty można dochodzić w e-sądzie?

Powszechnie uznaje się, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie występuje górna granica kwoty objętej żądaniem pozwu. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują żadnych obostrzeń w tej materii. Ograniczenia wynikają jednak z funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące tradycyjnego postępowania upominawczego z pewnymi odrębnościami. Dodatkowo, określone rozwiązania narzuca obsługujący postępowanie system teleinformatyczny.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie jest możliwe załączanie żadnych dokumentów. Nie mają zastosowania przepisy o zwolnieniu od kosztów sądowych i ustanowieniu adwokata z urzędu oraz nie pobiera się opłat sądowych od skargi na orzeczenie referendarza sądowego i zażalenia, a także opłaty skarbowej od ewentualnego pełnomocnictwa. Ponadto, późniejsza zmiana podmiotowa lub przedmiotowa powództwa i wniesienie powództwa wzajemnego są niedopuszczalne. Akta sprawy prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej, a jedynie pomocniczo w formie papierowej. Dostęp do nich możliwy jest w systemie teleinformatycznym.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny jest jedynym właściwym do rozstrzygania spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym bez względu na wartość przedmiotu sporu, miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby pozwanego. Przepisy nie przewidują ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty dochodzonego roszczenia pieniężnego.

Udział wnoszącego pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym uzależniony jest od uprzedniej rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie e-sądu (www.e-sad.gov.pl). Wszelkie późniejsze czynności odbywają się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po identyfikacji użytkownika, na potrzeby dostępu do konta, następuje etap utworzenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Wniesienie pozwu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza w systemie teleinformatycznym e-sądu. Przy jego wypełnianiu system prowadzi użytkownika krok po kroku po kolejnych polach elektronicznego formularza. Wyklucza to możliwość popełnienia błędów oraz wystąpienia braków formalnych. Pozew oprócz danych ogólnych dotyczących pisma procesowego (np. imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie dowodów na poparcie przytaczanych okoliczności, elektroniczny podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika) wymaga podania dokładnie określonego żądania wraz z ewentualnymi odsetkami oraz opisu okoliczności faktycznych. Jedno z obowiązkowych pól elektronicznego formularza dotyczy kwoty objętej żądaniem pozwu.

Wbrew przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest dochodzenie roszczenia pieniężnego jedynie do wysokości 100 milionów złotych. Choć kwota jest znaczna, to praktyka pokazuje, że wcale nierzadko przedsiębiorcy dochodzą kwot, których wartość przedmiotu sporu przekracza kilka lub kilkadziesiąt milionów złotych.

Utworzenie pozwu wiąże się kolejno z zainicjowaniem procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę (o ile jest ona wymagana). Co istotne dla przedsiębiorcy, opłaty sądowe od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym są niższe niż w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Zasadą jest pobieranie czwartej części opłaty od pozwu. W przypadku roszczenia pieniężnego opiewającego na kwotę 100 mln zł, opłata maksymalna wyniesie jedynie 12,5 tys. zł.

Istotną odrębnością jest fakt, że elektroniczne postępowanie upominawcze przewiduje, dodatkową opłatę tzw. manipulacyjną w wysokości 1 proc. opłaty sądowej na rzecz operatora płatności elektronicznych. Co istotne, opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi. Wnoszący pozew ma prawo otrzymać od operatora płatności fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty manipulacyjnej od transakcji w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Finalnie, wydawany jest nakaz zapłaty, który doręcza się powodowi drogą elektroniczną, a pozwanemu pocztą tradycyjną. Klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Wreszcie, samo wszczęcie egzekucji, również w zakresie zasądzonej kwoty 100 mln zł, możliwe jest drogą elektroniczną. Powód ma prawo dokonać wyboru komornika oraz sposobu egzekucji.

Autor jest aplikantem adwokackim w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

porady
porady prawne
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)