Trwa ładowanie...
bDTeFaVx

Notowania

Prawo cywilne

2
22.05.2015 6:00

DOKUMENTY
 / 
Potwierdzanie za zgodność z oryginałem. Kto może to zrobić?

Nie zawsze można udostępnić oryginały dokumentów. Jest jednak na to rada.

20.05.2015 6:06

WIADOMOŚCI
 / 
Właściwość miejscowa sądu. Od czego zależy miejsce złożenia pozwu?

Przy składaniu pozwu najważniejszą rzeczą jest, żeby zrobić to we właściwej placówce.

09.05.2015 15:09

ŚLUB POZA URZĘDEM
 / 
Coraz więcej chętnych na ślub poza urzędem

Pofabrykanckie rezydencje, Łazienki Królewskie, tor wyścigów konnych Partynice, Dolina Chochołowska lub Morskie Oko w Tatrach - tam niedługo odbędą się śluby cywilne.

08.05.2015 10:24

TESTAMENT
 / 
Uprawnienie do uzyskania zachowku po wydziedziczeniu przez rodzica

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia po spadkobiercy na podstawie ustawy.

14.04.2015 14:40

PRAWO
 / 
Rząd wprowadza nieodpłatną pomoc prawną. Dla kogo?

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zakłada taką pomoc dla osób niezamożnych, seniorów, kombatantów i weteranów

bDTeFaVz
07.04.2015 12:37

WIADMOMOŚCI
 / 
Proces sądowy nie zawsze najlepszym rozwiązaniem. Ugoda może być tańsza

Firma musi być w taki sposób zabezpieczona, żeby zagadnienia prawne zajmowały minimum czasu jej zarządcom i pracownikom.

24.03.2015 6:10

ZMOWY KARTELOWE
 / 
Walka z kartelami zawyżającym ceny. UE wprowadza nowy instrument

Private enforcement, to specjalny tryb postępowania, znacząco ułatwiający poszkodowanym dochodzenie odszkodowania od firm zawierających zakazane porozumienia.

20.03.2015 10:09

PRAWO SPADKOWE
 / 
Zmiany w prawie spadkowym. Kogo będą dotyczyć?

Zamiarem nowelizacji jest, by spadkobierca nie mógł dowolnie zaspokajać wierzycieli według własnego uznania, a wobec innych zasłaniać się wyczerpaniem spadku.

12.02.2015 13:58

KODEKS CYWILNY
 / 
Kredyty w CHF. Klauzule indeksacyjne to nie tylko polski problem

Odsetki mogą być naliczane tylko od nominalnej kwoty udostępnionego kredytu, bo tylko z tych pieniędzy korzysta dłużnik.

bDTeFaVF
08.02.2015 14:39

PRAWO SPADKOWE
 / 
Prawo spadkowe będzie zmienione. Sejm przyjął nowelizację

Głównym celem nowelizacji jest potrzeba ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

30.01.2015 14:35

KODEKS CYWILNY
 / 
Sprzedaż przedmiotu najmu - jakie skutki dla wynajmującego?

W stosunku do nabywcy rzeczy najętej najemca może kierować roszczenie o obniżenie czynszu.

25.01.2015 7:16

EGZEKUCJE KOMORNICZE
 / 
Koszty zabezpieczenia opartego na nakazie zapłaty. Jak je odzyskać?

Nakaz zapłaty ma znaczenie, gdy istnieje obawa, że dłużnik będzie dążył do ukrycia majątku, w czasie gdy postępowanie sądowe uniemożliwi skuteczną egzekucję.

19.01.2015 11:10

POZEW ZBIOROWY
 / 
Kredyty we frankach. Pozew zbiorowy nieunikniony?

Swoboda kształtowania przez bank sytuacji finansowej konsumentów stanowi zakłócenie równowagi stron i uniemożliwia sprawdzenie zasadności decyzji banku.

bDTeFaVG
1
28.10.2014 12:00

PRAWO RODZINNE
 / 
Wysłuchanie małoletniego w toku postępowań sądowych

Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

24.10.2014 11:58

HIPOTEKA
 / 
Hipoteka przymusowa na kilku nieruchomościach dłużnika

Istnieją sytuacje uzasadniające przyznanie zwiększonego zakresu uprawnień wierzycielowi, co pozwala na obciążenie kilku nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową.

14.10.2014 5:11

PORADY
 / 
Umowa użyczenia a wynajem

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Naszym organem założycielskim jest Urząd Miasta. Organizator, na podstawie umowy użyczenia, przekazał nam w użyczenie, na cele kulturalne obiekt,...

01.10.2014 6:19

KODEKS CYWILNY
 / 
Opinie biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiem

Opinia biegłego, jako jeden z dowodów, może być zgłaszana przez stronę aby wykazać dochodzone przez nią roszczenia w ramach ogólnej zasady procesu cywilnego.

23.09.2014 5:11

PORADY
 / 
Darowizna części nieruchomości

Pytanie: Jestem w trakcie budowy domu typu bliźniak. Chcę przepisać część domu i ziemi bratu w formie darowizny, ale nie określając jakiejś części, tylko na zasadzie współwłasności. Czy jest możliwe...