Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Inne usługi
numer data wpisu postanowienie branża
5904 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Za niestosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu. Wypożyczalnia może orzec przepadek kaucji lub wg własnego uznania naliczyć opłatę karną w wysokości 1-20-krotności stawki dobowej za wynajmowany pojazd. (§...
Inne usługi
5903 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Opłaty i kary umowne: Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki lub, kamizelki odblaskowej - 50 zł/szt., Brak koła zapasowego - 300 zł, Brak lewarka - 100 zł, Brak klucza do kół - 100 zł, Brak...
Inne usługi
5902 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Najemca jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie uszkodzenia co do których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania a w szczególności; (...) (§ 19 Regulaminu, zdanie czwarte)
Inne usługi
5901 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią wynajmowanego pojazdu lub innymi okolicznościami np. włamanie, kradzież lub wypadek. (§ 19 Regulaminu, zdanie drugie)"
Inne usługi
5900 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Uszkodzenie opon, felg, kołpaków a także wnętrza pojazdu (np. radioodtwarzacz i inne wyposażenie standardowe i opcjonalne) oraz wszelkie szkody o wartości poniżej 500 zł nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt...
Inne usługi
5899 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy Wynajmujący nie zwraca różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu (§ 6 Regulaminu, zdanie szóste)"
Inne usługi
5898 2014-12-05 XVII AmC 416/13
"Wynajmujący przyjmuje następujące waluty: PLN, EURO, USD liczone wg kursu skupu obowiązującego w dniu wypłaty. (§ 5 Regulaminu, zdanie szóste)"
Inne usługi
5891 2014-12-05 XVII AmC 10206/12
"W przypadku zablokowania Konta wpłacone przez Użytkowników kwoty w ramach Pełnego Dostępu nie podlegają zwrotowi"
Inne usługi
5874 2014-11-28 XVII AmC 13689/12
"Poradyfinansowewroclaw.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.poradyfinansowewroclaw.pl"
Inne usługi
5869 2014-11-28 VI ACa 1313/13
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) przekraczającego 14 dni Port Jachtowy Nieporęt może uniemożliwić odcumowanie JACHTU oraz wyciągnięcie Jachtu z wody i umieszczenie na...
Inne usługi
5868 2014-11-28 VI ACa 1313/13
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) Port Jachtowy Nieporęt może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezależnie od czasu na jaki umowa została zawarta"
Inne usługi
5867 2014-11-28 VI ACa 1313/13
"Port Jachtowy Nieporęt zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ich ogłoszenia poprzez wywieszenie na budynku Bosmanatu i zamieszczenie na stronie...
Inne usługi
5866 2014-11-28 VI ACa 1313/13
"Port Jachtowy Nieporęt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą, a także szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem JACHTU. Port Jachtowy Nieporęt w szczególności nie odpowiada...
Inne usługi
5864 2014-11-28 XVII AmC 11549/12
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"
Inne usługi
5863 2014-11-28 XVII AmC 11550/12
"Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w czasie przekroczenia terminu wynajmu związane z użytkowaniem pojazdu"
Inne usługi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: