Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 187. kpk
  Art. 187. § 1.  Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony. § 2.  Świadek składa przyrzeczenie przed...
 • Art. 198. kpk
  Art. 198. § 1.   W miarę potrzeby udostępnia się biegłemu akta sprawy w zakresie niezbędnym do wydania opinii i wzywa się go do udziału...
 • Art. 204. kpk
  Art. 204. § 1.  Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania: 1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie...
 • Art. 211. kpk
  Art. 211.  W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu...
 • Art. 215. kpk
  Art. 215.  W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych...