Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ V Dowody

Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
 • Art. 213. kpk
  Art. 213. § 1 .  W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód...
 • Art. 214. kpk
  Art. 214.  § 1.  W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz...
 • Art. 215. kpk
  Art. 215.  W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych...
 • Art. 216. kpk
  Art. 216.  W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które przeprowadziły wywiad.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 168. kpk
  Art. 168.  Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę...
 • Art. 170. kpk
  Art. 170. § 1.  Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne,   2) okoliczność, która ma być...
 • Art. 173. kpk
  Art. 173. § 1.  Osobie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wizerunek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno być...
 • Art. 176. kpk
  Art. 176. § 1.  W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku przesłuchania...
 • Art. 179. kpk
  Art. 179. § 1 . Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się ten...