Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ V Dowody

Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ V Dowody
 • Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
 • Art. 213. kpk
  Art. 213. § 1 .  W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód...
 • Art. 214. kpk
  Art. 214.  § 1.  W razie potrzeby, a w szczególności gdy niezbędne jest ustalenie danych co do właściwości i warunków osobistych oraz...
 • Art. 215. kpk
  Art. 215.  W razie potrzeby sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może zarządzić badanie oskarżonego przez biegłych...
 • Art. 216. kpk
  Art. 216.  W razie potrzeby można przesłuchiwać w charakterze świadków osoby, które przeprowadziły wywiad.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 167. kpk
  Art. 167.   Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu.
 • Art. 171. kpk
  Art. 171.  § 1.  Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a...
 • Art. 178. kpk
  Art. 178.  Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1)  obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o...
 • Art. 180. kpk
  Art. 180. § 1.  Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą...
 • Art. 184. kpk
  Art. 184.  § 1.  Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach...