Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 177. kpk
  Art. 177. § 1.  Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. § 1a.   Przesłuchanie świadka...
 • Art. 178. kpk
  Art. 178.  Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1)  obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o...
 • Art. 182. kpk
  Art. 182. § 1.  Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. § 2.  Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub...
 • Art. 187. kpk
  Art. 187. § 1.  Przyrzeczenie od świadka może odebrać tylko sąd lub sędzia wyznaczony. § 2.  Świadek składa przyrzeczenie przed...
 • Art. 188. kpk
  Art. 188. § 1.  Świadek składa przyrzeczenie powtarzając za sędzią słowa: ,,Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed...