Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy wspólne, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/3
Prawo finansowe i bankowe - przepisy wspólne
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 165 poz. 1375
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 165 poz. 1374
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 165 poz. 1371
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 247 poz. 2477
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 182 poz. 1882
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 156 poz. 1640
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 102 poz. 948
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 240 poz. 2061
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 141 poz. 1178
  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 153 poz. 1764
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 93 poz. 1028
  Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 80 poz. 491
  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 85 poz. 390
  Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
  Więcej
 • Monitor Polski 2007
  nr 54 poz. 615
  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2007r, w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art.262 §1 ustawy- Ordynacja Podatkowa
  Więcej
1 2 3
 • Adres publikacyjny: