Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 165 poz. 1375
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Data ogłoszenia:2005-08-30
Data wejscia w życie:2005-09-01
Data ujednolicenia:2007-09-18

1375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 1375)

WYKAZ GWARANTÓW I PORĘCZYCIELI UPRAWNIONYCH DO UDZIELANIA GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ SKŁADANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

I. Banki i oddziały instytucji kredytowych

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. BankBPH S.A

4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

6. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Ochrony Środowiska S.A.

10.Bank of Tokyo -- Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

13. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14. (uchylony).

15. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

16. Bank Zachodni WBK S.A.

17. (uchylony).

18. BRE Bank S.A.

19. (uchylono).

20. DaimlerChrysler Bank Polska S.A.

21. (uchylono).

22. Deutsche Bank PBC S.A.

23. Deutsche Bank Polska S.A.

24. DOMINET BANK S.A.

25. (uchylony).

26. DZ BANK Polska S.A.

27. EURO Bank S.A.

28. FCE Bank Polska S.A.

29. Fiat Bank Polska S.A.

30. FORTIS BANK POLSKA S.A.

31. GE Money Bank S.A.

32. Getin Bank S.A.

33. GMAC Bank Polska S.A.

34. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

35. HSBC Bank Polska S.A.

36. ING Bank Śląski S.A.

37. INVEST-BANK S.A.

38. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

39. Kredyt Bank S.A.

40. LUKAS Bank S.A.

41. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

42. NORDEA BANK POLSKA S.A.

43. Bank DnB NORD Polska S.A.

44. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

45. Santander Consumer Bank S.A.

46. Rabobank Polska S.A.

47. Raiffeisen Bank Polska S.A.

48. Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

49. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

50. Sygma Banque Societe Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. (uchylony).

54. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

55. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

56. Bank Spółdzielczy w Gliwicach

57. Bank Spółdzielczy w Katowicach

58. Bank Spółdzielczy we Wschowie

59. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce

60. Cetelem Bank S.A.

61. Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

62. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

63. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

64. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

65. Bank Spółdzielczy w Kielcach

66. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

67. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ,,la Caixa" (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce

68. Calyon S.A. Oddział w Polsce

69. Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

70. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

71. NobleBank S.A.

72. RCI Bank Polska S.A.

73. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

II. Zakłady ubezpieczeń

1. ACE European Group Limited Oddział w Polsce

2. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

3. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie

4. Commercial Union Polska -- Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

5. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu

6. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. ELVIA TRAVEL Insurance Company Główny Oddział w Polsce

8. Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział w Polsce

9. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

10. HDI -Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

11. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

12. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

13. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

14. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

15. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

16. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

17. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

18. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

19. Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

22. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A. w Szczecinie

23. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

25. (uchylony).

26. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

27. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie

28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi

29. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej -- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).