Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/3
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 3 poz. 28
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 130 poz. 1451
  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 118 poz. 1264
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 113 poz. 1212
  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 33 poz. 388
  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 146 poz. 955
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 44 poz. 269
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 27 poz. 164
  Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 79 poz. 1120
  Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni I Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
  Więcej
1 2 3 starsze
 • Adres publikacyjny: