Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo dla każdego - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 116 poz. 730
  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 63 poz. 394
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 179 poz. 1273
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 115 poz. 789
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 233
  Ustawa z dnia 22 czerwca 2002 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 36 poz. 230
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 14 poz. 89
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1406
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1112
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1411
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 161 poz. 1359
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: