Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wywłaszczenia, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo budowlane - wywłaszczenia
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 261 poz. 2603
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2571
  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 208 poz. 2128
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 163 poz. 1711
  Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 41 poz. 412
  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 78 poz. 483
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 115 poz. 550
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 85 poz. 390
  Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1958
  nr 11 poz. 37
  Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1951
  nr 1 poz. 1
  Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1950
  nr 9 poz. 87
  Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1948
  nr 57 poz. 456
  Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 16 poz. 62
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 2 poz. 7
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym
  Więcej
nowsze 1 2

 • Adres publikacyjny: