Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1947 nr 2 poz. 7
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym
Data ogłoszenia:1947-01-15
Data wejscia w życie:1947-01-15

7

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1946 r.

o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym.

Na podstawie art. 3 ust. 1 B. ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dolną granicę zdolności zatrudnienia przewidzianą w art. 3 ust. 1 B. ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) podwyższa się w następujących rodzajach przedsiębiorstw:

A.

1) 

w odlewniach żelaza,
 

2) 

w zakładach mechanicznych o charakterze zakładów naprawczych,
 

3) 

w przemysłach wyrobów platerowych domowego użytku i artystycznych,
 

4) 

w wytwórniach kosmetyczno-perfumeryjnych, mydeł toaletowych, świec, past do butów, środków do czyszczenia i polerowania,
 

5) 

w zakładach przerabiających masy plastyczne,
 

6) 

w stolarniach budowlanych i meblarskich,
 

7) 

w hutach szkła, o ile posiadają nie więcej niż jedną wannę,
 

8) 

w zakładach ceramiki szlachetnej, kaflarniach, wytwórniach szamotu i kamionki,
 

9) 

w wytwórniach zabawek, instrumentów muzycznych, galanterii i wyrobów artystycznych,
 

10) 

w wytwórniach walizek i kufrów,
 

11) 

w wytwórniach kartonaży i opakowań papierowych,
 

12) 

w wytwórniach baterii elektrycznych kieszonkowych i anodowych,
 

13) 

w wytwórniach futer,
 

14) 

w wytwórniach wyrobów mączno-cukierniczych, czekolady i cukierków o zdolności produkcyjnej do 750 kg dziennie,
 

15) 

w cegielniach, których roczna zdolność produkcji nie przekracza 2.500.000 cegieł
 do 100 pracowników na jedną zmianę;
B.

1) 

w betoniarniach,
 

2) 

w przedsiębiorstwach zajmujących się kwaszeniem kapusty i ogórków, nie połączonych z inną produkcją,
 

3) 

w wędzarniach ryb nie połączonych z inną produkcją,
 do 150 pracowników na jedną zmianę;
C.

1) 

w kamieniołomach, żwirowniach, piaskowniach i torfiarniach nie posiadających urządzeń masowego transportu o napędzie mechanicznym,
 

2) 

w wapiennikach o rocznej zdolności produkcyjnej do 5 000 ton wapna odpalonego,
 do 200 pracowników na jedną zmianę.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski

w/z Minister Przemysłu: Eugeniusz Szyr

w/z Minister Aprowizacji i Handlu: Kazimierz Sokołowski

Minister Skarbu: Konstanty Dąbrowski