Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Wywłaszczenia, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo budowlane - wywłaszczenia
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 71 poz. 390
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 17 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 17 poz. 115
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 3 poz. 17
  Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 10 poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
  Więcej
 • Monitor Polski 1995
  nr 8 poz. 113
  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944
  Więcej
1 2 starsze

 • Adres publikacyjny: