Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944
Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944
Sygnatura:Monitor Polski 1995 nr 8 poz. 113
Tytuł:Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944
Data ogłoszenia:1995-02-21
Data wejscia w życie:1995-03-07

113

REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lutego 1995 r.

w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944.

W związku z sejmową debatą nad projektami ustaw o reprywatyzacji i rekompensatach oraz o uregulowaniu roszczeń wynikających z przejęcia nieruchomości na obszarze miasta stołecznego Warszawy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd do opracowania i wniesienia do Sejmu do 30 czerwca 1995 r. projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944.

Marszałek Sejmu: J. Oleksy